ატოცში, საოკუპაციო ხაზთან გაიმართა აქცია და წიგნის პრეზენტაცია

ატოცში, საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ჟურნალისტმა ოლეგ პანფილოვმა და მთარგმნელმა მიხეილ ანთაძემ, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს საინფორმაციო ომის შესახებ წიგნის პრეზენტაცია გამართეს​ ატოცელებისა და მოხალისეებისათვის. ​ატოცი დეოკუპაციისა და რუსეთთან ბრძოლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სიმბოლოდ იქცა 2018 წლის მიწურულს. ოლეგ პანფილოვის წიგნი „რუსულ-ქართული საინფორმაციო…

book list

(автор) Наскальное искусство Северного Таджикистана. Дипломная работа, на правах рукописи. Ленинабад, 1979. (соавтор) Древности Таджикистана. Каталог выставки в Государственном Эрмитаже. Душанбе: Издательство «Дониш», 1985. (соавтор) Исследования по истории и культуре Ленинабада. Душанбе: Издательство «Дониш», 1986. Поиски и фиксация наскальных изображений…