Rutger von Seth: From the Soviet to the post-Soviet Russian press: Democracy and the elusive public sphere

Rutger von Seth har skrivit en intressant avhandling om mediernas och demokratins situation i Ryssland 1978- 2003.

I denna doktorsavhandling från Slaviska institutionen vid Göteborgs universitet har Rutger von Seth undersökt ryska dagstidningar från Brezjnevs, Gorbatjovs, Jeltsins och Putins tid vid makten. Han finner spår av ett gryende och sedan tynande embryo till demokratiskt civilsamhälle i Ryssland. Hans upptäckter är kanske inte förvånande, men de är tänkvärda – såsom varje seriöst forskningsresultat bör vara.
Alltsedan Sovjettiden har den ryska journalistiken vant sig vid att snarare fastslå sanningar än att analysera eller argumentera för dem. Det handlar både om bristande demokrati och om sega journalistiska traditioner.
Och: under den sena Sovjettiden, när perestrojkan grydde, kunde man i journalistiken ana embryot till ett demokratiskt civilsamhälle – fristående medier med en argumenterande journalistik som inte var direkt underkastad maktens intressen. Men sedan har utvecklingen gått i motsatt riktning. Och under Putins tid har antalet självständiga medier minskat i hastig takt. De oberoende, självständiga och oppositionella medierna av rikstäckande omfattning kan numera räknas på ena handens fingrar: radiostationen Echo Moskvy och dagstidningen Novaja Gazeta, där Anna Politkovskaja skrev …
Avhandlingens material omfattar perioden 1978-2003. Om man tagit med de senaste fem årens utveckling hade situationen säkerligen framstått som ännu mer oroande.
Den som intresserar sig för mediernas och demokratins situation i Ryssland bör absolut ta del av Rutger von Seths avhandling. Och gärna komplettera den med en titt på sajten cjes.ru – Center for journalism in extreme situations – där journalisten och demokratiförkämpen Oleg Panfilov och hans kollegor informerar om mediernas situation i de länder som en gång tillhörde Sovjetunionen.

Kajsa Öberg Lindsten