Podobalo sie niewielu

(текст временно отсутствует)

Соавтор – Radziwinowicz Waclaw